Νομικοί όροι

Στοιχεία εταιρείας

Όροι χρήσης Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι λόγω των πολυάριθμων δυνατοτήτων και κινδύνων του διαδικτύου, έχουμε καθορίσει ορισμένους βασικούς όρους που προστατεύουν τόσο εσάς όσο και εμάς και τους οποίους σας ζητούμε να τηρείτε.
Καλέστε μας: +30 210 6600291Επικοινωνήστε μαζί μας με
tesa SE
Online Management
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
22848 Norderstedt
Germany

Διευθυντές της tesa SE: Dr. Robert Gereke (Chief Executive Officer), Jan Christoph Teetz (Chief Financial Officer), Dr. Norman Goldberg (Member of the Executive Board, Direct Industries), Oliver Höfs (Member of the Executive Board, Trade Markets)
Reg No tesa SE: HRB 17061 KI
Vat: DE 171613683
1. Ενημέρωση των όρων χρήσης
Λόγω των διαρκών τεχνικών και νομικών εξελίξεων, πρέπει περιοδικά να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους υφιστάμενους όρους χρήσης. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να ελέγχετε εκ των προτέρων την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης των όρων που είναι αναρτημένοι σε αυτήν. Η τελευταία ανάρτηση έγινε τον Αύγουστο του 2001.
2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα προστασίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, όπου συμπεριλαμβάνονται τα κείμενα, οι εικόνες, οι γραφικές παραστάσεις, τα αρχεία ήχου και τα βίντεο, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας μας εφόσον δεν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να μεταβιβαστεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να ιδιοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων προστασίας της εταιρείας μας μπορεί να οδηγήσει σε αστική ή ποινική δίωξη του παραβάτη.
3. Αποκλεισμός ευθύνης
  • Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Δεν εγγυόμαστε και δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενο παράνομο περιεχόμενο ή νομοθετικές παραβάσεις σε ιστοσελίδες εξωτερικών προμηθευτών.
  • Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν συλλεχθεί και ελεγχθεί με μέγιστη επιμέλεια. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για την ισχύ, την ακρίβεια, την πληρότητα και/ή την ποιότητά τους.
  • Για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τη λήψη δεδομένων και αρχείων, ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης. Η tesa SE δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τις παραπάνω ενέργειες, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων και σε υλικό/λογισμικό του χρήστη.