Βιομηχανία

Συνένωση

Οι ταινίες συνένωσης βοηθούν ώστε να βελτιστοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες διασφαλίζοντας τη συνένωση ρολών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας χωρίς κίνδυνο διάσχισης ή επιβράδυνσης της επεξεργασίας.
Καλέστε μας: +30 210 6600291Επικοινωνήστε μαζί μας με

Συνένωση

Συνένωση φιλμ

Οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές εκτύπωσης και είναι σχεδιασμένες για να συνενώνουν ποικίλα υποστρώματα φιλμ σε περιβάλλον παραγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες

Συνένωση

Συνένωση χαρτιού

Συνήθως χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες κατασκευής χάρτου.
Περισσότερες πληροφορίες