ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

tesa® 4319

Πολύ κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης για χρωματισμούς και συσκευασία

Χαρακτηριστικά προϊόντος Το tesa® 4319 αποτελεί εξαιρετικά κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης γενική χρήση, για διάφορα πεδία εφαρμογής.
Βασικές εφαρμογές Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για επικάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών χρωματισμού, σφράγισης και δεματοποίησης, καθώς επίσης για προστασία άκρων καρουλιών χαρτιού. Το προϊόν προσφέρει καλή κολλητικότητα.
Τεχνικά στοιχεία
Υλικό φορέα πολύ κρεπαρισμένο χαρτί
Συνολικό πάχος 375 µm
Τύπος συγκολλητικού φυσικό καουτσούκ
Προσκόλληση σε χάλυβα 4,5 N/cm
Επιμήκυνση κατά τη θραύση 58 %
Αντοχή εφελκυσμού 28 N/cm
Ιδιότητες
Δυνατότητα κοπής με το χέρι ++
Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες ++
Στερέωση χρώματος ++

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την ανυπέρβλητη ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις παρέχονται με βάση το εύρος των γνώσεων και της πρακτικής εμπειρίας μας. Ωστόσο, η tesa SE δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητά ή άρρητα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε υπαινισσόμενης εξασφαλισμένης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Συνεπώς, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας ενός προϊόντος tesa® για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό και μέθοδο εφαρμογής του χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για συμβουλές και ενημέρωση.