Βιομηχανία

Λειτουργικές ταινίες

Οι λειτουργικές ταινίες κάνουν πολλά περισσότερα από απλή ένωση δύο αντικειμένων μεταξύ τους. Αυτές οι αυτοκόλλητες ταινίες διαθέτουν πρόσθετες ιδιότητες όπως μόνωση, αγωγιμότητα, κράτημα, θωράκιση, κ.λπ.
Καλέστε μας: +30 210 6600291Επικοινωνήστε μαζί μας με

Λειτουργικές ταινίες

Αντιολισθητικές ταινίες

Οι αντιολισθητικές ταινίες είναι ο ιδανικός τρόπος για την προστασία και την αποτροπή ολισθηρότητας σε επιφάνειες όπως σκαλοπάτια, ράμπες, τροχόσπιτα και ρυμουλκούμενα, καθώς και σε άλλους τομείς εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργικές ταινίες

Ταινίες μόνωσης

Ταινίες που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση ηλεκτρικών συρμάτων και άλλων υλικών που μεταφέρουν ηλεκτρισμό.
Περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργικές ταινίες

Ταινίες φράγματος και προειδοποίησης

Οι ταινίες φράγματος και προειδοποίησης ταυτοποιούν προσωρινούς κινδύνους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση χώρων, μαρκάρισμα ή υπόδειξη σε σημεία όπου απαιτείται μια ανθεκτική ταινία.
Περισσότερες πληροφορίες