ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

tesa® 4434


Χαρακτηριστικά προϊόντος Το tesa® 4434 αποτελεί ειδική ταινία επικάλυψης με γερή, παχιά και ανθεκτική χάρτινη επίστρωση και έχει δημιουργηθεί για κοπή με το χέρι. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής το tesa® 4434 χρησιμοποιείται κυρίως ως υλικό προστασίας για λείανση σε εργαστήρια και βάση έδρασης σε τραπέζια κατά τη διάρκεια εργασιών αποκοπής στη βιομηχανία υποδημάτων, δέρματος και μετάλλου, καθώς επίσης εργασίες περαιτέρω προστασίας.
Βασικές εφαρμογές Λόγω του πάχους και της ανθεκτικότητάς του, το tesa® 4434 είναι επίσης κατάλληλο για ενίσχυση πανωδερμάτων (δέρμα) και σολών υποδημάτων.
Τεχνικά στοιχεία
Υλικό φορέα επίπεδο χαρτί
Συνολικό πάχος 670 µm
Τύπος συγκολλητικού φυσικό καουτσούκ
Προσκόλληση σε χάλυβα 2,7 N/cm
Επιμήκυνση κατά τη θραύση 6 %
Αντοχή εφελκυσμού 180 N/cm
Αντοχή στη θερμοκρασία 60 °C
Ιδιότητες
Δυνατότητα κοπής με το χέρι o
Δυνατότητα σχεδίασης ++
κατάλληλο για αμμοβολή ++
Στερέωση χρώματος ++
Ευκρινής άκρη χρώματος o

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την ανυπέρβλητη ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις παρέχονται με βάση το εύρος των γνώσεων και της πρακτικής εμπειρίας μας. Ωστόσο, η tesa SE δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητά ή άρρητα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε υπαινισσόμενης εξασφαλισμένης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Συνεπώς, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας ενός προϊόντος tesa® για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό και μέθοδο εφαρμογής του χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για συμβουλές και ενημέρωση.