Εταιρεία

Ευθύνη

Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χημική βιομηχανία, έχουμε γνώση της ευθύνης μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η επιχειρησιακή πολιτική μας καθορίζεται από τους κανόνες του δίκαιου ανταγωνισμού, όπως και από το τρίπτυχο της οικονομίας, της οικολογίας και της κοινωνίας. Εστιάζουμε σε τέσσερεις τομείς δραστηριοποίησης: Προϊόντα, περιβάλλον, εργαζόμενοι και κοινωνία.
Καλέστε μας: +30 210 6600291Επικοινωνήστε μαζί μας με

 

Στρατηγική και διοίκηση

Σήμερα, η tesa είναι μια διεθνής εταιρεία με ηγετική παρουσία παγκοσμίως στην τεχνολογία αυτοκόλλητων προϊόντων. Η μακρόχρονη ιστορία επιτυχίας της tesa δεν οφείλεται μόνο στις καινοτομικές ιδέες, την ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία στις διαδικασίες μας. Σημαντικός παράγοντας είναι, επίσης, η υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τις φυσικές πηγές και να ασκούμε θετική επίδραση στην κοινωνία που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε μέσω της συμμετοχής μας σε κοινωνικά προγράμματα.

Τομείς δραστηριοποίησης
Αυτές οι βασικές εταιρικές αξίες αποτελούν τμήμα της στρατηγικής της tesa SE και έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς μέριμνας του Διοικητικού Συμβουλίου της. Δρούμε με προνοητικότητα και επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης: Προϊόντα, περιβάλλον, εργαζόμενοι και κοινωνία. Η ποιότητα και η ασφάλεια, η προστασία των φυσικών πηγών, ο σεβασμός και η αμεροληψία, όπως και η υποστήριξη παιδιών και νέων ανθρώπων, είναι μόνο μερικές από τις αξίες που υποστηρίζουμε ενεργά.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη στην tesa επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tesa.com

 

Χαρτί

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών

Τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) περιλαμβάνουν στοιχεία για τις ιδιότητες συγκεκριμένων υλικών. Επιπλέον, επιτρέπουν στους εργαζόμενους και στο προσωπικό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να ενημερώνονται γρήγορα για τον ασφαλή χειρισμό των διαφόρων υλικών.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα τρέχοντα MSDS από την ιστοσελίδα μας www.tesa.com